Willemsen-de Koning

Duurzaamheid

Willemsen-de Koning zet hoog in op duurzaamheid. Zo zijn we ISO14001 gecertificeerd, dat wil zeggen dat we zorgdragen voor het milieu aan de hand van diverse maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het duurzaam verwerken van de afvalstoffen van onze eigen werkplaats. Ook blijven we onze prestaties op het vlak van milieu continu meten en verbeteren.

Als vervoerder kijken we vooral naar de uitstoot van onze voertuigen. We rijden per jaar immers meer dan 80 miljoen kilometer. In 2010 waren we de eerste vervoerder in Nederland die op grote schaal GroenGas voertuigen inzette. Dat was voor het leerlingenvervoer in de gemeente Venlo. Op dit moment beschikken we over de grootste vloot aan kleinschalige GroenGas-voertuigen in Nederland, meer dan 600 voertuigen.

Duurzaamheid gaat nog wat verder dan enkel de uitstoot van onze voertuigen. Ons doel is in 2020 100% CO2 neutraal te zijn. En uiterlijk in 2022 rijdt minimaal 90% van ons wagenpark op duurzame brandstoffen: GroenGas, Waterstof, 100%-elektrisch of hybride.

Duurzaamheid wordt ook wel uitgelegd aan de hand van de termen ‘people, planet & profit’. Dus zorg voor de mens en de planeet, als bedrijf blijven voortbestaan zonder rode cijfers te schrijven. Ook vanuit deze driedeling zijn we trots op onze prestaties:

  • ‘People’: we hebben een laag personeelsverloop en de hoogste score op ‘social return’: een trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).
  • ‘Planet’: we verlagen de uitstoot van onze voertuigen, zijn CO2 neutraal in 2020 en kennen een duurzame bedrijfsvoering, onder meer via ISO14001.
  • ‘Profit’: we zijn een financieel gezond bedrijf en schrijven niet in op een aanbesteding als de financiële voorwaarden ongunstig zijn.
Willemsen-de Koning © 2019 | Privacy