Willemsen-de Koning
Regiotaxi

Regiotaxi

Regiotaxivervoer is zogenaamd ‘vraagafhankelijk vervoer’. We gaan dus pas rijden als de reiziger dat vraagt, dit in tegenstelling tot regulier openbaar vervoer. Regiotaxivervoer is geregeld via de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Reizigers die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen zodoende reizen voor ‘sociaal-recreatieve doeleinden’. In tegenstelling tot een straattaxi kunnen we reizigers combineren, het kan dus zijn dat de reiziger met medereizigers reist. Een deel van dit vervoer voeren we uit met rolstoelbussen. Soms wordt regiotaxivervoer samen met regulier openbaar vervoer uitgevoerd. Op buslijnen waar het niet druk is, of op momenten dat het niet druk is, rijden wij aanvullend op, of in plaats van het reguliere openbaar vervoer. Op deze wijze benutten we de vervoerscapaciteit in een gebied optimaal, er hoeft dan geen ‘grote bus’ te rijden.

Regiotaxivervoer voeren we uit voor meerdere opdrachtgevers in Nederland. Een mooi voorbeeld zijn de verschillende opdrachten voor de provincie Utrecht, circa 200 van onze voertuigen mogen daar flexibel vervoer ‘op aanvraag’ uitvoeren.

Tot slot: sinds een jaar of twee voeren we regiotaxivervoer en leerlingenvervoer ook gezamenlijk uit. De opdrachtgever voegt dan meerdere soorten vervoer samen in één opdracht. We juichen deze ontwikkeling toe, want we kunnen dan slimmer plannen en maken minder ‘lege’ kilometers. Met het feitelijk combineren van reizigers zijn we echter voorzichtig, in beginsel zetten we leerlingen en Wmo-reizigers niet samen in een voertuig.

Willemsen-de Koning © 2019 | Privacy